. Work and Travel - Praca za granicą - Pośrednictwo Pracy OSKAR - Praca sezonowa
Praca za Granicą - work and travel
Jesteś w : Praca sezonowa
   
 
 
   
 
 
 
 
 
Work
Work
Work

 
 Praca sezonowa

Praca sezonowa  na farmach w Wielkiej Brytanii - informacje ogólne

O czym powinieneś pamiętać decydując się na wyjazd do pracy sezonowej na farmach w Wielkiej Brytanii:

-         jest to ciężka praca fizyczna, wymagająca dużego wysiłku i zaangażowania - więcej...

-         stała ilość godzin nie jest zagwarantowana, a na większości farm obowiązują stawki akordowe - więcej...

-         warunki zakwaterowania są typowo kempingowe, na większości farm przystosowane tylko do sezonowego zamieszkania - więcej...

I. Ogólna charakterystyka pracy.

Oferty pracy sezonowej na brytyjskich farmach posiadamy przez cały rok, jednak największe rekrutacje mają miejsce w okresie kwiecień-czerwiec, kiedy trwa sezon na zbiory truskawek, których Wielka Brytania jest dużym producentem. Następnie od połowy sierpnia do końca października trwają intensywne zbiory jabłek, na które również rekrutujemy znaczne ilości pracowników. W mniejszym zakresie organizujemy wyjazdy na zbiory następujących owoców i warzyw: kalafior i brokuły (wrzesień-październik), pomidory szklarniowe (cały rok), sałata (wiosna), maliny (sierpień-październik), gruszki (wrzesień), ziemniaki (wrzesień-listopad) i inne. Poza sezonem, zwłaszcza w okresie Listopad - Marzec, farmy oferują zatrudnienie przy: montażu/ demontażu tuneli foliowych, nasadzeniach, pracach pielęgnacyjnych, porządkowych itp.

Zdecydowana większość osób wyjeżdża z nami na zbiór truskawek - jednak decydując się na wyjazd do takiej pracy musisz pamiętać, że jest to praca ciężka fizycznie: większość pracy wykonuje się w pozycjach ciała narażających na silne zmęczenie układu kostno - stawowego i mięśniowego, w wysokich temperaturach powietrza pod tunelami foliowymi. Dodatkowo musisz być przygotowany na wczesne wstawanie, ponieważ zbiór truskawek z reguły rozpoczyna się ok godziny 5-6 rano. O tej godzinie będziesz zobowiązany stawiać się regularnie na polu i rozpoczynać pracę.  Zbiory pozostałych owoców i warzyw również wymagają pracy od wczesnych godzin rannych oraz dużego wysiłku fizycznego i/lub wytrzymałości na niewygody oraz monotonię pracy. Dlatego też prosimy pamiętać aby w żadnym stopniu nie traktować pracy sezonowej na farmie jako formy urlopu wypoczynkowego!!!

W związku ze standardami narzucanymi producentom rolnym przez Unię Europejską wszystkie owoce i warzywa muszą być posortowane m.in. wg jakości i wielkości. Dlatego też Pracodawca będzie od Ciebie wymagać wstępnej segregacji owoców i warzyw już w momencie ich zrywania, a także może oferować niższe stawki np. za truskawki drugiej kategorii - jeżeli praca będzie wykonywana w systemie akordowym. Wyjeżdżając na zbiory powinieneś również liczyć się z tym, że Pracodawcy zależy na jak najbardziej efektywnej pracy, co oznacza, że będziesz odczuwać presję na szybkość zbierania  i osiąganie tzw. norm zadaniowych, czyli konkretnej ilości wykonanej pracy wyrażanej w kilogramach, koszyczkach, itp. które powinieneś zebrać w ciągu określonego czasu, zazwyczaj 1 godziny. Przykładowe normy związane ze zbiorem truskawek wahają się w zależności od wydajności pola i wysypu owoców między 10 a 13 kilogramów/godzina. Norma z reguły określana jest na podstawie średnich zbiorów najszybszych pracowników w związku z czym niektóre osoby, zwłaszcza podczas swoich pierwszych doświadczeń w pracy na farmie przy zbiorach, mogą mieć początkowo trudności w dostosowaniu się do obowiązujących norm. W takich przypadkach przeciętnie po 2-4 dniach „treningu” wyraźnie wzrastają możliwości i umiejętności przeciętnych pracowników, którzy zaczynają pracować na poziomie wydajności odpowiadającym normom. Należy jednak pamiętać że w przypadku jeśli dany pracownik mimo udzielonych instrukcji sposobu efektywnej pracy oraz upływu czasu przewidzianego na adaptację nadal nie rokuje szans na poprawę swoich wyników, może to być powodem dla którego dany pracodawca nie będzie w stanie oferować mu dalszego zatrudnienia. Zwracamy w tym miejscu uwagę, iż umowa obowiązująca między pracodawcą i pracownikiem stanowi, iż jest to kontrakt o pracę oferowaną dorywczo i w dowolnym czasie każda z jej stron może zrezygnować ze współpracy.

Bardzo istotną cechą pracy sezonowej na farmach jest wpływ warunków atmosferycznych (pogody) na uprawę i plon poszczególnych owoców i warzyw, co jest bezpośrednio związane z ilością oferowanych godzin pracy oraz zapotrzebowaniem na pracowników w danym dniu/ tygodniu pracy. Więcej na ten temat przeczytasz w dziale Wynagrodzenie i godziny pracy. Dodatkowo angielska pogoda charakteryzuje się dużą ilością opadów oraz trudno przewidywalną temperaturą powietrza - latem temperatura może utrzymywać się na poziomie ok 20°, a nierzadko przekracza 30°. Tak więc wyjeżdżając na zbiory truskawek (uprawianych w większości w warunkach szklarniowych lub pod tunelami foliowymi) musisz przygotować się na trudne warunki pracy związane z wysoką temperaturą i zaduchem panującym w tunelach (temperatura odczuwalna w tunelach może osiągać nawet 40-45°!). Równocześnie w niektórych przypadkach będziesz proszony o pracę na otwartym  polu pomimo trudnych warunków atmosferycznych związanych z częstymi na wyspach brytyjskich opadami.

II. Wynagrodzenie i  godziny pracy.

Jeśli zdecydujesz się wyjechać do pracy na farmie w Wielkiej Brytanii będziesz zatrudniony w charakterze pracownika dorywczego - co oznacza, że wymiar godzinowy pracy nie będzie z góry określony, a minimalna liczba godzin pracy w tygodniu nie będzie gwarantowana. Ilość godzin, którą zaoferuje Tobie Pracodawca w danym dniu/ tygodniu zależna będzie od pogody, plonu, zapotrzebowania na pracę - w niektórych tygodniach będziesz mieć możliwość pracy nawet 70 godzin/ tydzień, w innych okresach ze względu np. na niedojrzałość plonu może być Tobie oferowane tylko 10-15 godzin/ tydzień, a w bardzo sporadycznych przypadkach zdarzają się przestoje, kiedy nie ma pracy przez okres kilku kolejnych dni lub całego tygodnia. Z reguły pracodawca stara się zapewnić około 35-40 godzin/ tydzień jednak musisz mieć na uwadze, że nie zawsze będzie to możliwe. Aby dowiedzieć się ile godzin przeciętnie pracowali Uczestnicy naszych wyjazdów w sezonie 2007 odwiedź dział Opinie Uczestników.

Podstawowa stawka - za godzinę pracy na farmie wynosi 5,52 GBP/ godzinę brutto, stawka ta jest zgodna z National Minimum Wage (NMW) czyli minimalną stawką wynagrodzenia ustalaną odgórnie przez władze państwowe w Wielkiej Brytanii. Niektórzy Pracodawcy oferują wyższe wynagrodzenie godzinowe, szczególnie jeśli wykonywana praca będzie wymagać specjalistycznych umiejętności. W przypadku każdej oferty pracy stawka jest podana w umowie i będzie Tobie znana zanim zdecydujesz się wyjechać do tego typu pracy. Większość pracodawców, szczególnie jeśli praca dotyczy zbiorów owoców i warzyw, oferuje stawki akordowe, co oznacza, że w praktyce Twoje zarobki mogą być wyższe niż gwarantowane minimum 5,52 GBP/ godzinę, ale zależą przede wszystkim od twoich wyników, zaangażowania i wysiłku włożonego w pracę.

Należy w tym momencie ponownie wspomnieć o tzw. normach zadaniowych (np. ilość kg owoców do zebrania czy długość tunelu foliowego do zmontowania) do osiągnięcia w ciągu godziny tak, aby uzyskany ze stawki akordowej zarobek odpowiadał minimalnej stawce godzinowej 5,52 GBP/ godz. Ustalenie norm gwarantuje pracodawcy, że w trakcie godzin pracy nie będziesz marnować czasu na plotkowanie z sąsiadami, urządzanie częstych przerw na papierosa itp. Warto w tym momencie postawić się na chwile w miejscu pracodawcy, który zatrudnia kilkanaście czy kilkadziesiąt osób na swojej farmie. Dla przykładu 5-oro z 10-osobowej grupy jest bardzo wydajnymi pracownikami, osiągającymi wyniki dużo lepsze niż pozostałe 5 osób, które nie osiąga minimum związanego z normami zadaniowymi (akordowymi). Jednocześnie pracodawca jest zobowiązany przez przepisy do wypłaty ustawowego minimum wynagrodzenia = 5,52 GBP/ godz. przez co niezależnie od ilości wykonanej pracy, słabo spisująca się piątka  osób nadal osiąga przyzwoite dochody na poziomie 200 - 220 GBP brutto przy 40 godzinach wykonanej pracy. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo iż pozostałe osoby, wykonujące do pewnego momentu pracę w sposób bardzo wydajny, zorientują się iż ich wzorowa praca nie jest warta tak dużego wysiłku, skoro osoby nie przywiązujące dużej wagi do jakości swojej pracy, nie osiągające wyznaczonych norm, są mimo to dobrze wynagradzane przez pracodawcę. Idąc ich śladem przestaną przykładać się do wyników pracy. Taka sytuacja jest przez pracodawcę nie do zaakceptowania i w jej efekcie zapewne wszyscy pracownicy nie wykazujący odpowiednich standardów pracy zostaliby zwolnieni a na ich miejsce Farmer poprosiłby o zrekrutowanie innych osób. Niemniej jednak taka sytuacja nie zadowala żadnej ze stron i dla każdej wiąże się z dodatkowymi utrudnieniami: szukania innego miejsca pracy i nowego miejsca zamieszkania przez pracownika oraz znalezienie i przeszkolenie pracowników na miejsce poprzednich.

Dlatego też z tego miejsca uprzedzamy, iż pracodawcom brytyjskim zależy na zatrudnieniu pracowników zmotywowanych do wytężonej pracy, elastycznych względem czasu pracy, odpornych na niewygody ale zarazem umiejących docenić oferowane im na danej farmie udogodnienia. W większości kempingów na których zamieszkują pracownicy sezonowi farm, istnieją boiska do gier towarzyskich (piłka nożna, koszykowa, siatkówka), gier świetlicowych (ping-pong, bilard), sale telewizyjne, gry zręcznościowe, dostęp do Internetu,  organizowane są wyjazdy na zakupy, a w niektórych przypadkach również na wycieczki do ciekawych miejsc. W ramach integracji zespołu pracowników nierzadko pracodawca i jego pracownicy kadry zarządzającej / administracji organizują spotkania towarzyskie lub wręcz wieczorne imprezy taneczne, stwarzając warunki do bliższego poznania się przedstawicieli różnych pokoleń i narodowości zatrudnianych z reguły na farmach. Jedną z zasadniczych zalet podkreślanych przez znakomitą większość uczestników naszych wyjazdów z lat ubiegłych, jest atmosfera między pracownikami fizycznymi jak również ta panująca w relacjach z kadrą menagerów i supervisorów. Aby dowiedzieć się więcej na temat wrażeń z pobytów u pracodawców w ramach naszych wyjazdów w sezonie 2007 odwiedź dział Opinie Uczestników.

Osiąganie norm - leży w zasięgu każdego pracownika jeśli będzie pracować sumiennie, poświęcając całą uwagę pracy i wkładać w nią odpowiednio dużo wysiłku. W przypadku osób, które ewidentnie nie są w stanie wypracować limitów ilościowych (z powodu np. małego zaangażowania w pracę, nieumiejętnego zrywania, niewydolności fizycznej) pracodawca po krótkim (z reguły 3-7 dniowym) okresie próbnym może podjąć decyzję o:

a) ponownym przeszkoleniu pracownika lub przeniesieniu go do innej grupy pracowników/ pod nadzór innego brygadzisty (supervisora) - w ramach tego samego stanowiska pracy,

b)  przeniesieniu takiej osoby do innego rodzaju, stanowiska pracy w ramach własnego przedsiębiorstwa w nadziei, że zmiana charakteru oferowanej pracy wpłynie pozytywnie na osiągane przez nią wyniki ilościowe,

c)      wypowiedzeniu pracy danemu pracownikowi ze skutkiem natychmiastowym.

Wypłata wynagrodzenia  - Z reguły wynagrodzenie wypłacane jest raz w tygodniu, w konkretnie ustalonym dniu np. w środę i jest naliczane na podstawie ilości przepracowanych godzin i/lub ilości wykonanej pracy w przeliczeniu akordowym za poprzedni tydzień. Dodatkowo należy mieć na uwadze, iż za przerwy w pracy wynagrodzenie nie jest naliczane. W niektórych przypadkach pole, na którym w danym dniu prowadzone są zbiory może być oddalone o kilkanaście kilometrów  od miejsca zakwaterowania - w takiej sytuacji pracodawca zapewnia dojazd pracowników na pole, jednak czas dojazdu nie wlicza się do godzin pracy.

W dniu wypłaty otrzymasz od Pracodawcy odcinek wypłaty (tzw. Pay Slip), na którym powinny zostać wyszczególnione: ilość przepracowanych godzin, wynagrodzenie brutto i netto, kwoty odprowadzonego podatku i składek na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne, a także opłaty pobrane na poczet kosztu zakwaterowania i/lub innych opłat (np. za wyżywienie, transport na zakupy, korzystanie z internetu) zgodnych z umową zawartą z Pracodawcą.

Wynagrodzenie może być przez Pracodawcę przelewane na angielskie konto Pracownika (wcześniej często Pracodawca pomaga w założeniu takiego konta)  lub wypłacane w gotówce z możliwością depozytu na koncie Pracodawcy. Należy pamiętać, że ze względu na wysokie koszty takich operacji, Pracodawcy nie dokonują przelewów wynagrodzeń na polskie konta bankowe pracowników. Dlatego też, chcąc przesyłać pieniądze do Polski będziesz zmuszony robić to we własnym zakresie.

Legalna praca - Oferowane za pośrednictwem OSKAR prace sezonowe na farmach w Wielkiej Brytanii są w pełni legalne względem obowiązujących przepisówdlatego będziesz mieć obowiązek płacenia podatku oraz składek zdrowotnych i emerytalnych, a także prawo do podstawowej opieki medycznej na terenie Wielkiej Brytanii. Jeśli w ciągu swojego pobytu na farmie twoje całkowite zarobki brutto nie przekroczą kwoty 5225 GBP w danym roku podatkowym to będziesz uprawniony do zwrotu całości zapłaconego podatku TUTAJ dowiesz się więcej na temat możliwości odzyskania podatku.

Certyfikat WRS - Jeśli podejmiesz zatrudnienie w Wielkiej Brytanii na okres powyżej 30 dni będziesz zobowiązany do uzyskania Certyfikatu WRS (Workers Registration Scheme Certificate). Procedura uzyskania Certyfikatu związana jest z wypełnieniem odpowiedniego formularza, załączeniem 2 zdjęć paszportowych lub dowodowych, dokonanie opłaty 90 GBP w postaci przekazu pocztowego na rzecz Home Office i przesłaniem kompletu powyższych dokumentów wraz z oryginalnym paszportem lub dowodem osobistym (wysyła się oryginalny dokument w przesyłce pocztowej!) na adres odpowiedniego urzędu Home Office w Wielkiej Brytanii. Zwrot dokumentów wraz z potwierdzeniem Certyfikatu następuje na wskazany adres (z reguły adres farmy pracodawcy) po upływie około 2-6 tygodni, o czym należy szczególnie pamiętać planując pobyt u pracodawcy na okres krótszy. Opłata 90 GBP dotyczy tylko osób, które pierwszy raz rejestrują się do pracy w Wielkiej Brytanii i nie uzyskały wcześniej Certyfikatu WRS.

III. Zakwaterowanie i warunki życia.

Zakwaterowanie - Każdy Pracodawca którego ofertę przedstawiamy za pośrednictwem OSKAR oferuje swoim Pracownikom możliwość zakwaterowania - są to głównie przyczepy kempingowe (potocznie nazywane „karawanami” od ich angielskiej nazwy caravan) i kontenery pracownicze lub rzadziej: budynki gospodarcze przystosowane do zamieszkania, budynki typu „akademik” lub osobne domy mieszkalne. Ilość osób w pokoju waha się między 2-8, a na wyposażenie pokoju składają się zazwyczaj podstawowe sprzęty w postaci: łóżka piętrowe, szafka, stolik, krzesła. W miejscu zakwaterowania zawsze dostępne są toalety, prysznice oraz kuchnie lub aneksy kuchenne, które mogą znajdować się w przyczepie/ pokoju lub w osobnym budynku na terenie kempingu.

Koszt zakwaterowania jest każdorazowo określony w umowie, którą podpisujesz przed wyjazdem i przeważnie nie przekracza 40 GBP za tydzień. Zobacz także poglądowe zdjęcia w: Galerii Zdjęć.

Wyżywienie - Z reguły nie jest oferowane przez Pracodawcę i pracownicy przygotowują je we własnym zakresie. Zwłaszcza większe farmy starają się jednak organizować cotygodniowe wyjazdy na zakupy do pobliskich tanich supermarketów, gdzie możesz zaopatrzyć się w żywność, chemikalia, odzież roboczą itp. Na niektórych farmach dostępne są rowery lub sporadycznie samochód do wypożyczenia bezpłatnie lub za drobną opłatą (np. za paliwo). Aby móc się poruszać po okolicy możesz również korzystać z lokalnych autobusów, które nierzadko zatrzymują się w pobliżu  farm. Całkowity koszt tygodniowego wyżywienia (nie uwzględniając dodatkowych wydatków na  „przyjemności” w rodzaju PIWA czy PAPIEROSÓW) powinien zmieścić się w 30 GBP, jest jednak zawsze uzależniony od indywidualnych potrzeb danego Pracownika i może być niższy lub wyższy od podanej kwoty.

Wypoczynek i rekreacja- Na zdecydowanej większości farm kempingi dodatkowo wyposażone są w boiska sportowe, bilard, salę telewizyjną, pub, sklep, czasem nawet basen. Ponadto organizowane są atrakcje w postaci: wycieczek krajoznawczych, wieczorów tanecznych/ towarzyskich, rozgrywek sportowych czy grillowania mające na celu integrację pracowników. Na niektórych farmach dostępne są stanowiska komputerowe z dostępem do internetu oraz budki telefoniczne, z których możesz korzystać w celu kontaktowania się z bliskimi.

Polityka równości - Wszystkie farmy przy zatrudnianiu Pracowników kierują się polityką równości, co oznacza, że twoimi współpracownikami i współmieszkańcami będą osoby pochodzące z różnych krajów - głównie Europy Środkowo-Wschodniej i różnym wieku (z reguły 20 - 55 lat) . Dlatego musisz przygotować się na możliwość dzielenia zakwaterowania z osobami innej narodowości. Przeważnie Pracodawca stara się kwaterować przyjeżdżających Pracowników, w taki sposób aby grupy znajomych, pary, małżeństwa, osoby w podobnym wieku czy tej samej narodowości miały możliwość wspólnego zamieszkania;. Niemniej jednak na niektórych farmach zakwaterowanie jest bezwzględnie przydzielane ze względu na płeć i pary/ małżeństwa nie są kwaterowane wspólnie!.

Regulamin kempingu - Na kempingu zawsze obowiązuje regulamin, z którym zostaniesz zaznajomiony po przybyciu na farmę. Zawiera on głównie informacje na temat przepisów BHP w miejscu pracy i w zakwaterowania, ciszy nocnej, używania urządzeń elektrycznych zakupionych na własną rękę itp. Określa także stronę odpowiedzialną za utrzymanie czystości na kempingu - z reguły to mieszkańcy kempingu są zobowiązani do sprzątania swojej przyczepy/ pokoju, ale także ogólnodostępnych łazienek i kuchni. Pamiętaj, że stan czystości będzie zależny od Ciebie i Twoich współmieszkańców! Zobacz  Opinie Uczesników sezonu 2007 o warunkach w jakich mieszkali na swoich farmach.

Lista rzeczy niezbędnych , które koniecznie należy zabrać na wyjazd do pracy na farmie:

  • śpiwór + ewentualnie mała poduszka (wg upodobań)
  • kieszonkowe (minimum 80-100 GBP)
  • wysokie buty gumowe (tzw. gumowce)
  • przynajmniej 2 komplety odzieży roboczej
  • komplet odzieży nieprzemakalnej
  • sztućce, kubek, talerz, garnek (wskazane mimo, że stanowią zazwyczaj wyposażenie miejsca zakwaterowania)
  • pojemnik na drugie śniadanie
  •  rękawice robocze
  • latarkę

 


 

 


  Wczasy > Wycieczki szkolne > Recruitment Agency >
 Wszelkie prawa zastrzeżone dla OSKAR s. c. - Agencja Rekrutacyjna, pl.Wolności 2/5, 61-738 Poznań tel. (61) 850 48 59